Τρέχουσες κατατάξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 Bowi******* 200 Tokens
2 rint***** 150 Tokens
3 baot******* 100 Tokens
4 krat***** 50 Tokens
5 2byo***** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Παρασκευή
  (23.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  rint*****
 • 3  xtho*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Bred*****
 • Πέμπτη
  (22.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  TheP*******
 • 3  seco******
 • 4  bier*******
 • 5  m-ja*****
 • Τετάρτη
  (21.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Fera*******
 • 3  rint*****
 • 4  Wrx9*****
 • 5  bier*******
 • Τρίτη
  (20.06.2017)
 • 1  bier*******
 • 2  xtho*****
 • 3  ftop*****
 • 4  Bowi*******
 • 5  feel*******
 • Δευτέρα
  (19.06.2017)
 • 1  bier*******
 • 2  Bowi*******
 • 3  JYGY*****
 • 4  ftop*****
 • 5  Kova******
 • Κυριακή
  (18.06.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Ghou*****
 • 3  arse******
 • 4  Kova******
 • 5  bier*******
 • Σάββατο
  (17.06.2017)
 • 1  pork*******
 • 2  Kova******
 • 3  krat*****
 • 4  rint*****
 • 5  xtho*****
 • Παρασκευή
  (16.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Ibra*********
 • 3  Wesh*********
 • 4  Hell*****
 • 5  Vita*****
 • Πέμπτη
  (15.06.2017)
 • 1  Kova******
 • 2  bier*******
 • 3  kogn*****
 • 4  Ghou*****
 • 5  -Fir*****
 • Τετάρτη
  (14.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  bier*******
 • 3  Fera*******
 • 4  Euth******
 • 5  serg********
 • Τρίτη
  (13.06.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  tfis*****
 • 3  Kova******
 • 4  bier*******
 • 5  TheP*******
 • Δευτέρα
  (12.06.2017)
 • 1  gran*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  Beas******
 • 4  efre*****
 • 5  Ghou*****
 • Κυριακή
  (11.06.2017)
 • 1  grom*****
 • 2  1133*****
 • 3  BigC*****
 • 4  luvi*****
 • 5  wolf*****
 • Σάββατο
  (10.06.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  BigC*****
 • 3  BigC*****
 • 4  ftop*****
 • 5  bier*******
 • Παρασκευή
  (09.06.2017)
 • 1  Ibra*********
 • 2  BigC*****
 • 3  seco******
 • 4  grom*****
 • 5  Fera*******
 • Πέμπτη
  (08.06.2017)
 • 1  Kova******
 • 2  Ibra*********
 • 3  Bowi*******
 • 4  BigC*****
 • 5  grom*****
 • Τετάρτη
  (07.06.2017)
 • 1  krat*****
 • 2  obse********
 • 3  BigC*****
 • 4  Stef******
 • 5  us27*****
 • Τρίτη
  (06.06.2017)
 • 1  Stef******
 • 2  bier*******
 • 3  rior*****
 • 4  Zain*****
 • 5  TheP*******
 • Δευτέρα
  (05.06.2017)
 • 1  krat*****
 • 2  efre*****
 • 3  smok*****
 • 4  flor*********
 • 5  Namp*****
 • Κυριακή
  (04.06.2017)
 • 1  wolf*****
 • 2  ardr******
 • 3  Domi*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Dien*****
 • Σάββατο
  (03.06.2017)
 • 1  arse******
 • 2  Borl*****
 • 3  TheP*******
 • 4  Bowi*******
 • 5  ardr******
 • Παρασκευή
  (02.06.2017)
 • 1  Lask******
 • 2  luck*****
 • 3  arse******
 • 4  ardr******
 • 5  bobb*****
 • Πέμπτη
  (01.06.2017)
 • 1  Puri*****
 • 2  Zilo*****
 • 3  ardr******
 • 4  Look******
 • 5  xaxa*****
 • Τετάρτη
  (31.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  TheP*******
 • 3  ardr******
 • 4  Texa*******
 • 5  luck*****
 • Τρίτη
  (30.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Liam*******
 • 3  bier*******
 • 4  ardr******
 • 5  Jmm1*****
 • Δευτέρα
  (29.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  ardr******
 • 3  vagi*******
 • 4  TheP*******
 • 5  Tric*****
 • Κυριακή
  (28.05.2017)
 • 1  adas*****
 • 2  benz********
 • 3  Jmm1*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Spid********
 • Σάββατο
  (27.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Fera*******
 • 3  Bowi*******
 • 4  This********
 • 5  sem9*****
 • Παρασκευή
  (26.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Jmm1*****
 • 3  bier*******
 • 4  Fera*******
 • 5  ZZTT*****
 • Πέμπτη
  (25.05.2017)
 • 1  Ibiz*****
 • 2  Fera*******
 • 3  lej1*****
 • 4  adas*****
 • 5  Xobi*****

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το bonga-cams.com θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους bonga-cams.com εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο bonga-cams.com κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το bonga-cams.com δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το bonga-cams.com δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.